Ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ

Γεια σας! 👋

Είμαστε η ομάδα της Webcookie και θα αναλάβουμε να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ που ζητάτε ή να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα σας ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου WCAG 2.0

Εξειδικευόμαστε στην κατασκευή ιστοσελίδων, την κατασκευή e-shop και το digital marketing. 

Από το 2013 έως και σήμερα έχουμε βοηθήσει πάνω από 200 ιστοσελίδες να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ (WCAG 2.0)

Ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ

Πλήρης συμβατότητα με το πρότυπο WCAG 2.0

με ενυπόγραφη εγγύηση συμβατότητας

100% επιτυχία σε Wave & Checker

τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους

Ποιοτικός Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

με τη χρήση τεχνολογιών WordPress & Elementor

Πλήρης συμμόρφωση με το ΕΣΠΑ

με όλες τις απαιτήσεις των πρόγραμμάτων ΕΣΠΑ

Τι είναι το πρότυπο WCAG 2.0 σε μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ;

Το WCAG 2.0 αναφέρεται στο “Web Content Accessibility Guidelines” (Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Διαδικτύου) 2.0, ένα πρότυπο που καθορίζει τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του διαδικτύου. Το WCAG 2.0 δημιουργήθηκε από το W3C (World Wide Web Consortium), μια διεθνή οργάνωση που ασχολείται με τα πρότυπα του διαδικτύου.

Το πρότυπο WCAG 2.0 προσφέρει οδηγίες για τη δημιουργία ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες και άλλες δυσκολίες στη χρήση του διαδικτύου. Αυτές οι οδηγίες καλύπτουν θέματα όπως η προσβασιμότητα του περιεχομένου, η λειτουργικότητα με συσκευές βοηθητικής τεχνολογίας και η προσβασιμότητα για χρήστες με περιορισμένη ή αργή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το WCAG 2.0 κατατάσσει τις οδηγίες προσβασιμότητας σε τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Α, ΑΑ και ΑΑΑ, με το επίπεδο ΑΑ να είναι το ελάχιστο απαραίτητο για πολλούς ιστότοπους. Η συμμόρφωση με το WCAG 2.0 βοηθά τις ιστοσελίδες να είναι πιο προσβάσιμες και φιλικές προς το χρήστη, παρέχοντας πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα χρηστών.

Το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες όπως:

 • Τύφλωση και μειωμένη όραση
 • Κώφωση και μειωμένη ακοή
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Περιορισμένη δυνατότητα κίνησης
 • Δυσκολία στην ομιλία
 • Φωτοευαισθησία και συνδυασμό αυτών

Ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ

Η ομάδα της Webcookie αναλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδας ΑΜΕΑ και την κατασκευή ιστοσελίδας για ΕΣΠΑ.

Έχουμε την εμπειρία για να σας παραδώσουμε άμεσα και σωστά μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα που πληροί τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 σε επίπεδο AA.

Εμπιστεύσου την ομάδα της Webcookie και ξεκίνα σήμερα την δική σου ιστοσελίδα ΑΜΕΑ.

Ποιες είναι όμως οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ;

Το πρότυπο WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών και πρακτικών για τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρίες. Αποσκοπεί στη δημιουργία ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες για όλους, ανεξάρτητα από τυχόν περιορισμούς που μπορεί να έχουν οι χρήστες, όπως προβλήματα όρασης, ακοής ή κινητικά προβλήματα.

Οι κύριες αρχές του WCAG 2.0 περιλαμβάνουν:

 1. Ευανάγνωστο Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο ακόμη και για άτομα με προβλήματα όρασης.

 2. Ευαίσθητα στην Αφή Στοιχεία: Τα στοιχεία της ιστοσελίδας πρέπει να είναι ευαίσθητα στην αφή, επιτρέποντας την πλοήγηση με διάφορες συσκευές εισόδου.

 3. Περιγραφή Περιεχομένου: Όλα τα περιεχόμενα πρέπει να έχουν περιγραφή για να είναι προσβάσιμα ακόμη και για χρήστες με προβλήματα όρασης.

 4. Ευελιξία: Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται σε διάφορες συσκευές και μεγέθη οθονών.

 5. Αποφυγή Προβλημάτων: Η ιστοσελίδα πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια στην πρόσβαση.

Η συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 είναι σημαντική όχι μόνο για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση για όλους, αλλά και για να συμμορφώνεται η ιστοσελίδα με νομικές ρυθμίσεις και κανονισμούς που απαιτούν προσβασιμότητα.

Κατασκευή σε μια Ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ για επιδότηση ΕΣΠΑ

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει πολλά έργα εναρμόνισης ιστοσελίδων σύμφωνα με το πρότυπο  AMEA / WCAG 2.0 με στόχο την επιδότηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Όλοι μας οι πελάτες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα μέσα από την επιτυχημένη συνεργασία με την Webcookie!

Ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ από την Webcookie

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελεί η πλήρης συμβατότητα της εταιρικής σας ιστοσελίδας με το πρότυπο WCAG 2.0.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα ΑΜΕΑ και το πρότυπο WCAG 2.0;

Πιθανότατα το κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ να έχει διαφορετικές απαιτήσεις, όμως η βασική αρχή περικλείεται στις ακόλουθες γραμμές:

“…Θα πρέπει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).”

Εγγύηση χαμηλότερης τιμής & ικανοποίησης

Πιστεύουμε τόσο στο αποτέλεσμα που παρέχουμε και τη σχέση αποτελέσματος-τιμής που παρέχουμε εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ικανοποίησης.Αν δεν μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι σας επιστρέφουμε τα χρήματα σας στο 100% χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση.

Τα πιο γνωστά Web Accessibility Checkers

Τα Web Accessibility Checkers είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας σε ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα πρότυπα προσβασιμότητας όπως το WCAG. Ορισμένα από τα πιο γνωστά εργαλεία είναι:

 1. WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool): Το WAVE είναι ένα εργαλείο που παρέχει λεπτομερή ανάλυση προσβασιμότητας για ιστοσελίδες, επισημαίνοντας προβλήματα και προτείνοντας βελτιώσεις.

 2. WebAIM’s WAVE Toolbar: Αυτή η επέκταση προγράμματος περιήγησης παρέχει άμεση αξιολόγηση προσβασιμότητας κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες.

 3. axe Browser Extension: Το axe είναι ένα εργαλείο που παρέχει αυτόματη ανάλυση προσβασιμότητας εντός του προγράμματος περιήγησης.

 4. SortSite: Το SortSite είναι ένα εργαλείο που προσφέρει ανάλυση προσβασιμότητας και επιδόσεων για ιστοσελίδες.

 5. AInspector Sidebar: Αυτή η επέκταση προγράμματος περιήγησης παρέχει αξιολόγηση προσβασιμότητας κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες, επιτρέποντας την ανίχνευση προβλημάτων ακόμα και κατά την πλοήγηση σε δυναμικές σελίδες.

Συχνές ερωτήσεις για την Ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ

Τι είναι η προσβασιμότητα ιστοσελίδας;

Η προσβασιμότητα ιστοσελίδων αφορά τη δυνατότητα όλων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες, να αξιοποιούν και να αλληλεπιδρούν με μια ιστοσελίδα. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες χωρίς περιορισμούς ή εμπόδια. Η προσβασιμότητα ιστοσελίδων απαιτεί την εφαρμογή κατευθυντηρίων αρχών και τεχνικών που να εξασφαλίζουν ότι η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές τους ανάγκες και ικανότητες.

Οι αρχές της προσβασιμότητας περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ευανάγνωστου περιεχομένου, την πρόσβαση με διάφορες μεθόδους εισόδου, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, ή ακόμα και μέσω φωνητικών εντολών, και τη δυνατότητα πλοήγησης με ευκολία σε ολόκληρη την ιστοσελίδα. Η προσβασιμότητα επίσης περιλαμβάνει την παροχή εναλλακτικών μέσων πρόσβασης για περιεχόμενο που δεν είναι προσβάσιμο για κάποιους χρήστες, όπως ετικέτες εικόνας για χρήστες με προβλήματα όρασης.

Η προσβασιμότητα ιστοσελίδων είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ισότητας και της δικαιοσύνης στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η προσβασιμότητα συμβάλλει στην αύξηση του κοινού και τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, καθώς καλύπτει μια ευρύτερη γκάμα αναγκών και δυνατοτήτων.

Ποια είναι τα επίπεδα συμμόρφωσης του προτύπου WCAG 2.0 σε μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ;

Το πρότυπο WCAG 2.0 ορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης που αντιπροσωπεύουν το βαθμό προσβασιμότητας της ιστοσελίδας. Αυτά τα επίπεδα είναι:

 1. Επίπεδο Α (ΑΑ): Αυτό είναι το βασικό επίπεδο συμμόρφωσης και περιλαμβάνει τις πιο βασικές αρχές προσβασιμότητας. Μια ιστοσελίδα που συμμορφώνεται με το Επίπεδο ΑΑ πρέπει να είναι προσβάσιμη για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Τα κριτήρια που καλύπτονται σε αυτό το επίπεδο συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση με πληκτρολόγιο, τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία μέσω κειμένου εναλλακτικών για τις εικόνες, και τη διαχείριση των χρωμάτων για αυξημένη ευκολία ανάγνωσης.

 2. Επίπεδο ΑΑΑ (Τριπλό Α): Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις προσβασιμότητας πέρα ​​από αυτές του Επιπέδου ΑΑ. Η συμμόρφωση με το Επίπεδο ΑΑΑ αυξάνει την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας για άτομα με ποικίλες αναγκές, όπως προβλήματα όρασης ή ακοής. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την προσφορά δυνατοτήτων προσαρμογής για χρήστες με ειδικές ανάγκες και την αποφυγή των φλας ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν επιληπτικούς επεισοδίους.

 3. Επίπεδο ΑΑΑΑ (Τετραπλό Α): Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης και περιλαμβάνει τις πλέον προηγμένες αρχές προσβασιμότητας. Η συμμόρφωση με το Επίπεδο ΑΑΑΑ εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με πολύ σοβαρές αναπηρίες. Αυτό περιλαμβάνει πρότυπα για ενσωμάτωση εργαλείων προσβασιμότητας, όπως εύκολη πλοήγηση και προσβασιμότητα ακόμα και με πολύ μεγάλη αύξηση της κεραίας.

Γιατί να κάνω την ιστοσελίδα μου φιλική σε ΑΜΕΑ;

Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας φιλικής προς τα άτομα με αναπηρίες έχει πολλά οφέλη και είναι σημαντική για πολλούς λόγους:

 1. Πρόσβαση για όλους: Η δημιουργία σε μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες, επεκτείνει το κοινό σας και αυξάνει την προβολή σας.

 2. Νομική συμμόρφωση: Σε πολλές χώρες, οι νόμοι ή οι κανονισμοί απαιτούν πλέον τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων με πρότυπα προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες, όπως το WCAG 2.0.

 3. Ηθικές αξίες: Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη για όλους αντανακλά τις ηθικές αξίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της δικαιοσύνης.

 4. Βελτιστοποίηση SEO: Η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας σας βελτιώνει το SEO, καθώς οι μηχανές αναζήτησης αξιολογούν θετικά τις ιστοσελίδες που προσφέρουν προσβασιμότητα για όλους.

 5. Καλύτερη εμπειρία χρήστη: Η προσβασιμότητα συνεπάγεται βελτιωμένη εμπειρία χρήστη για όλους, προσφέροντας απλοποιημένη πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας.

 6. Διατήρηση πελατών: Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι φιλικό προς τα άτομα με αναπηρίες μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερους πελάτες και στην πιστοποίηση της επιχείρησής σας ως περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη.

Πόσο κοστίζει μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ;

Το κόστος στην κατασκευή για μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ,  μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα του έργου, οι λειτουργίες και οι δυνατότητες προσβασιμότητας που απαιτούνται, καθώς και η εμβέλεια της ιστοσελίδας. Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος περιλαμβάνουν:

 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας: Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του UX/UI, τη δημιουργία προσαρμοσμένων λειτουργιών και την ενσωμάτωση εργαλείων προσβασιμότητας.

 2. Προσαρμοσμένες λειτουργίες: Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένες λειτουργίες για την προσαρμογή στις ανάγκες των ΑΜΕΑ, όπως εργαλεία ανάγνωσης ή προσαρμοσμένες επιλογές πλοήγησης.

 3. Προσβασιμότητα: Η ενσωμάτωση προτύπων προσβασιμότητας όπως το WCAG 2.0 μπορεί να απαιτήσει επιπλέον πόρους και χρόνο.

 4. Συντήρηση και υποστήριξη: Μετά την κατασκευή, η ιστοσελίδα θα χρειαστεί τακτική συντήρηση και υποστήριξη για να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία και προσβασιμότητα.

Η Webcookie, ο αποκλειστικός σας συνεργάτης στην πορεία της κατασκευής σας σε μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ, διατηρεί τις τιμές της απόλυτα οικονομικές.

Έτσι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ ξεκινά από τα 250€.

Scroll to Top

ΔΩΡΕΑΝ 15' call

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και ένας εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για μια πρώτη επαφή 15 λεπτών ώστε να συζητήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας! 🍪